Meting managementkwaliteit

In de internationaal geharmoniseerde World Management Survey worden senior managers detailvragen gesteld over bedrijfsprocessen. Op basis van de respons wordt een oordeel geveld over de kwaliteit van het management, op specifieke onderdelen. Dit oordeel is theoretisch onderbouwd en gevalideerd middels publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.