Werkelijke individuele consumptie

De werkelijke individuele consumptie is de som van de consumptie door huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) en de individuele consumptie door de overheid. De individuele consumptie door de overheid betreft vooral uitgaven aan gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming (onder meer thuiszorg en kinderopvang).