eHealth

Het nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL), twee gezondheidszorgorganisaties die zich bezighouden met ontwikkelingen in (gebruik van) eHealth, definiëren dit als volgt: “eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren” (Nictiz en NIVEL, 2016, p. 8). Hieronder vallen bijvoorbeeld elektronische dossiervoering en informatie-uitwisseling, online aanvraag van herhaalrecepten en consulten met een arts via internet.

Het CBS rapporteert in dit nieuwsbericht over de volgende eHealth-toepassingen:

- Het aanvragen van een herhaalrecept bij de huisarts;
- Het maken van een afspraak met de huisarts;
- Het stellen van vragen over klachten die al bekend zijn bij de huisarts via e-mail of de website van de praktijk;
- Het stellen van vragen over klachten die al bekend zijn bij de huisarts via een online videogesprek waarbij de huisarts en u elkaar kunnen zien, bijvoorbeeld via Skype.


Nictiz en NIVEL (2016). Meer dan techniek. eHealth-monitor 2016. Nictiz en het NIVEL, Den Haag en Utrecht. https://www.nictiz.nl/programmas/e-health-monitor/e-health-monitor-2016/