E-bike

De e-bike is een fiets met elektrische ondersteuning. Vanaf 2016 wordt het aantal overledenen op een e-bike bij het CBS geregistreerd. In 2018 zijn 57 personen geregistreerd als verkeersdode die rijdend op een e-bike een dodelijk ongeval kregen. Dit aantal is vergelijkbaar met 2017. De genoemde aantallen e-bikedoden zijn wel de minimale aantallen, dus een ondergrens. Het CBS is afhankelijk van de invulling van het type fiets op het proces verbaal bij het Openbaar Ministerie of op het doodsoorzaakformulier. Hier wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen een gewone fiets en een e-bike. Deze overledenen zijn bij de categorie gewone fiets geteld.