Autokilometers

In de grafiek van het aantal verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto per miljard autokilometers wordt gebruik gemaakt van het totaal aantal gereisde autokilometers door de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied in een jaar . In het totaal aantal autokilometers zijn zowel de kilometers van reguliere verplaatsingen als die van beroepsmatige verplaatsingen meegenomen. Beroepsmatige verplaatsingen worden bijvoorbeeld gemaakt door taxichauffeurs en pakketbezorgers.
Er is uitgegaan van 2017, het meest recent beschikbare jaar.
Als basis voor de berekening van het aantal reizigerskilometers per jaar zijn de onderzoeksresultaten van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) gebruikt.