Huishoudens tussen de 18 en 35 jaar

Binnen het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is van ieder huishouden vastgesteld wie de kernleden zijn. Is er sprake van één kernlid, bijvoorbeeld in een eenoudergezin, dan is dat het huishoudenshoofd. Bij paren zijn er twee kernleden en is het huishoudenshoofd de (oudste) man, mocht het huishouden alleen uit vrouwen bestaan de oudste vrouw. De leeftijd van het huishouden wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van het huishoudenshoofd.