Schuldquote

De overheidsschuld als percentage van het bbp wordt ook wel de schuldquote genoemd.