Solidariteitsprogramma en HWBP

Het Rijk en de waterschappen voeren in het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Aan HWBP-projecten dragen alle waterschappen bij (solidariteit), dus ook aan projecten buiten hun werkgebied. Het Rijk draagt ook bij. Per project geldt een kostenverdeling van 50 procent Rijk, 40 procent waterschappen gezamenlijk via de solidariteitsbijdrage en 10 procent door het uitvoerende waterschap.