Omzetgroei transportsector houdt aan

© Hollandse Hoogte / Herman Engbers
In het vierde kwartaal van 2018 groeide de omzet in de transportsector met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe in alle deelbranches en de toename was het grootst in de binnenvaart. Daar groeide de omzet dankzij hogere vrachttarieven, een gevolg van de lage waterstanden. Over het gehele jaar 2018 groeide de omzet in alle bedrijfstakken, op de zeevaart na. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers.

In de transportsector groeide de omzet in 2018 met 5 procent. Het sterkst was de omzetgroei in de binnenvaart, gevolgd door de opslagbedrijven en de koeriers. Bij de grootste bedrijfstakken wat omzet betreft, het goederenwegvervoer en de tussenpersonen vrachtvervoer, steeg de omzet met respectievelijk bijna 6 procent en 3,5 procent. Het vervoer door de lucht zag de omzet met 5 procent groeien. De zeevaart was de enige bedrijfstak waarvan de omzet daalde.

Omzet transportbedrijven (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
 2018*2017
Vervoer en opslag5,04,6
Binnenvaart12,73,2
Opslag9,05,0
Post en koeriers8,36,9
Goederenwegvervoer5,96,1
Luchtvaart5,03,8
Tussenpersonen vrachtvervoer3,56,2
Zeevaart-0,14,6
* voorlopige cijfers

Sterkste omzetstijging binnenvaart in deze eeuw

De binnenvaart liet een omzetgroei zien van ruim 30 procent. Dit is de sterkste toename in deze eeuw. De waterstanden in de rivieren waren in oktober en november extreem laag, lager dan in het voorgaande kwartaal. De binnenvaartschippers profiteerden hiervan omdat er hogere vrachttarieven bedongen konden worden. Zij ontvingen daarnaast een laagwatertoeslag. Pas vanaf december normaliseerden de waterstanden. Schippers konden in de periode van laagwater minder lading vervoeren. In oktober en november werd ruim 11 procent minder vracht vervoerd, terwijl dit in december nagenoeg evenveel was als vorig jaar. Door de sterke omzetstijging in het vierde kwartaal kwam de omzet over heel 2018 13 procent hoger uit dan in 2017.

Omzetontwikkeling binnenvaart (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
 Omzet
2013 1e kwartaal-4,7
2013 2e kwartaal-2,2
2013 3e kwartaal0,7
2013 4e kwartaal11,4
2014 1e kwartaal4,6
2014 2e kwartaal2,8
2014 3e kwartaal-0,9
2014 4e kwartaal-1,2
2015 1e kwartaal-2,6
2015 2e kwartaal-0,1
2015 3e kwartaal9,7
2015 4e kwartaal7,8
2016 1e kwartaal1,0
2016 2e kwartaal-5,1
2016 3e kwartaal-13,4
2016 4e kwartaal-10,8
2017 1e kwartaal5,5
2017 2e kwartaal4,7
2017 3e kwartaal7,2
2017 4e kwartaal-3,9
2018* 1e kwartaal-1,9
2018* 2e kwartaal4,0
2018* 3e kwartaal17,5
2018* 4e kwartaal30,5
*voorlopige cijfers

Meer dan 5 jaar omzetgroei bij de goederenwegvervoerders

In het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, nam de omzet met bijna 6 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfstak zet daarmee de positieve trend voort die begon in het vierde kwartaal van 2013. Alleen de koeriersdiensten hebben een langere periode van omzetgroei laten zien. De omzet neemt al toe vanaf het laatste kwartaal van 2010.

Omzetontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
 GoederenwegvervoerKoeriers
2013 1e kwartaal-1,40,5
2013 2e kwartaal-3,05,0
2013 3e kwartaal-1,92,7
2013 4e kwartaal2,96,7
2014 1e kwartaal2,88,6
2014 2e kwartaal3,76,9
2014 3e kwartaal5,69,2
2014 4e kwartaal2,66,9
2015 1e kwartaal3,76,3
2015 2e kwartaal3,58,2
2015 3e kwartaal1,08,6
2015 4e kwartaal4,58,7
2016 1e kwartaal3,18,2
2016 2e kwartaal2,35,0
2016 3e kwartaal2,75,2
2016 4e kwartaal3,59,6
2017 1e kwartaal7,112,1
2017 2e kwartaal6,56,6
2017 3e kwartaal5,95,4
2017 4e kwartaal5,04,2
2018* 1e kwartaal5,03,5
2018* 2e kwartaal6,19,2
2018* 3e kwartaal6,310,2
2018* 4e kwartaal5,910,1
*voorlopige cijfers

Meeste oprichtingen nieuwe bedrijven in het goederenwegvervoer

In de transportsector zijn 44,5 duizend bedrijven actief in 2018. Nu het economisch voor de wind gaat worden meer bedrijven opgericht. In de totale transportsector zijn bijna 6,4 duizend bedrijven opgericht, tegen 5 duizend in 2017. Het merendeel van deze nieuwe bedrijven (1 740) zit in het goederenvervoer over de weg, gevolgd door de koeriersbedrijven met 1 630 nieuwe bedrijven. In 2018 werden ruim 3,2 duizend bedrijven opgeheven. Het grootste aantal opheffingen (975) kwam op naam van koeriersbedrijven.

Voldoende personeel is grootste belemmering in de transport

De transportsector heeft moeite om aan personeel te komen. Er zijn meer dan 13 duizend openstaande vacatures in het vierde kwartaal, ruim 4,5 duizend meer dan een jaar geleden. Voor het komende kwartaal ziet een derde van de bedrijven problemen met de personeelssterkte als grootste belemmering. Desondanks denkt een kleine 15 procent van de bedrijven dat de omzet zal toenemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat de omzet gelijk zal blijven. Ruim een derde van de bedrijven voorziet dat de prijzen voor de aangeboden diensten zullen stijgen.