Bebouwde ruimte

Tot de bebouwde ruimte worden gerekend:

  • wegverkeersterrein
  • woonterrein
  • terrein voor detailhandel en horeca
  • terrein voor openbare voorzieningen
  • terrein voor sociaal-culturele voorzieningen
  • bedrijventerrein