Wederuitvoer

Wederuitvoer betreft goederen afkomstig uit het buitenland. Deze worden door Nederlandse bedrijven geëxporteerd naar buitenlandse afnemers. In veel gevallen ondergaat het product in Nederland nog een kleine bewerking. De wederuitvoer maakt, anders dan de doorvoer, wel deel uit van de invoer en de uitvoer.