(Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudens)inkomen

Het inkomen is het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Dat is het besteedbaar inkomen van het huishouden, gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De huishoudens zijn naar hoogte van hun gestandaardiseerd inkomen gerangschikt en vervolgens in vijf groepen met een gelijk aantal huishoudens (kwintielen) ingedeeld. Gebruik is gemaakt van voorlopige inkomensgegevens uit 2017.