Daling van het areaal snijmaïs

Naast de invloed van het weer op de snijmaïsoogst, is het areaal snijmaïs vanaf 2014 gedaald. Dit hangt samen met de (derogatie) voorwaardes uit 2014, waarin staat op welke wijze mag worden afgeweken van door de EU vastgestelde normen voor stikstof. Hierin staat dat 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar mag worden toegediend, in plaats van 170 kilo, mits het bedrijfsareaal voor minstens 80 procent bestaat uit gras. Voor 2014 lag dit percentage op 70 procent. Hierdoor zijn boeren minder gebruik gaan maken van snijmaïs op hun bedrijfsareaal.