Hypotheekschulden

De hypotheekschuld betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd. Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalverzekeringen, spaar- en beleggingshypotheken konden niet worden waargenomen en zijn niet op de schuld in mindering gebracht.