Gemiddeld jaarverbruik

Voor het berekenen van de energiekosten zijn voor 2018 en 2019 hetzelfde gemiddelde verbruik van elektriciteit en aardgas genomen. Dit verbruik is 3034 kWh elektriciteit en 1466 kubieke meter aardgas op jaarbasis. Dit verbruik wordt ook gehanteerd voor het berekenen van de consumentenprijsindex (CPI) in 2019.