Energiebelasting

In het onderstaande overzicht staan de energiebelasting en heffingskorting van de afgelopen vijf jaar. In 2013 is de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) ingevoerd.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Energiebelasting op elektriciteit (t/m 10.000 kWh)
2015: 11,96 eurocent/kWh
2016: 10,07 eurocent/kWh
2017: 10,13 eurocent/kWh
2018: 10,458 eurocent/kWh
2019: 9,863 eurocent/kWh

Energiebelasting op aardgas (t/m 170.000 kubieke meter)
2015: 19,11 eurocent/ kubieke meter
2016: 25,168 eurocent/kubieke meter
2017: 25,244 eurocent/kubieke meter
2018: 26,001 eurocent/kubieke meter
2019: 29,313 eurocent/kubieke meter

Heffingskorting: een vast bedrag dat jaarlijks in mindering wordt gebracht op de elektriciteitsrekening.
2015: 311,84 euro/jaar
2016: 310,81 euro/jaar
2017: 308,54 euro/jaar
2018: 308,54 euro/jaar
2019: 257,54 euro/jaar

Heffing opslag duurzame energie (ODE): de opbrengsten van de ODE heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren.

ODE heffing elektriciteit (verbruik t/m 10.000 kWh)
2015: 0,36 eurocent/kWh
2016: 0,56 eurocent/kWh
2017: 0,74 eurocent/kWh
2018: 1,32 eurocent/kWh
2019: 1,89 eurocent/kWh

ODE heffing aardgas (verbruik t/m 170.000 kubieke meter)
2015: 0,74 eurocent/kubieke meter
2016: 1,13 eurocent/kubieke meter
2017: 1,59 eurocent/kubieke meter
2018: 2,85 eurocent/kubieke meter
2019: 5,24 eurocent/kubieke meter