Sexting

Onder sexting wordt verstaan het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. Dit is niet strafbaar als het om meerderjarigen gaat maar wel als het om minderjarigen gaat. Tegen iemands wil en zonder toestemming of kennis ervan verspreiden of delen is ook strafbaar wanneer het meerderjarigen betreft. Deze ongewenste publicatie is strafbaar gesteld wegens smaad/laster (iemand ernstig beledigen en/of goede naam en eer aantasten).