Landbouwgoederen

Wageningen Economic Research heeft samen met het CBS en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in lijn met internationale indelingen, enkele jaren geleden bepaald welke goederen wel en niet onder de definitie van landbouwgoederen vallen. De landbouwgoederenhandel zoals in deze publicatie gebruikt omvat de eerste 24 goederenhoofdstukken van de internationale handelsstatistieken plus een aantal landbouwgoederen uit overige hoofdstukken volgens de Gecombineerde Nomenclatuur coderingssystematiek (GN) van de Europese Commissie en de Douane. Bij landbouwgoederen gaat het enerzijds om onbewerkte (primaire) agrarische producten zoals varkens, appels, bloemen, bloembollen en tomaten, en anderzijds om verwerkte (secundaire) producten zoals kaas, friet, chocolade, bier, tomatenketchup en vruchtensap. De hoofdstukken van de GN zijn ook leidend in de afbakening van de verschillende landbouwgoederen en de basis van figuur 2 in dit artikel.