Recordcijfers op Nederlandse luchthavens

© Staysly Goilo Photography
In het derde kwartaal van 2018 vlogen bijna 22,8 miljoen passagiers van en naar Nederland, 2,6 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2017. Net zoals vorig kwartaal kregen de luchthavens van Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Groningen meer passagiers te verwerken. De drie grootste luchthavens beleefden dit jaar tevens hun drukste zomer. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor luchtvaart.

Amsterdam Schiphol zag in het derde kwartaal van 2018 bijna 20 miljoen passagiers aankomen en vertrekken, 1,1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
In augustus 2018 vlogen voor het eerst meer dan 6,8 miljoen passagiers via deze luchthaven. De drukste dag was 10 augustus. Op deze vrijdag deden in totaal 269 duizend vliegtuigpassagiers Schiphol aan.

Passagiersvervoer Amsterdam Schiphol (% verandering t.o.v. jaar eerder)
 Verandering
2012 1e kwartaal6,28
2012 2e kwartaal1,79
2012 3e kwartaal1,54
2012 4e kwartaal1,76
2013 1e kwartaal0,32
2013 2e kwartaal5,29
2013 3e kwartaal2,87
2013 4e kwartaal3,17
2014 1e kwartaal4,79
2014 2e kwartaal3,76
2014 3e kwartaal4,54
2014 4e kwartaal5,44
2015 1e kwartaal3,48
2015 2e kwartaal6,11
2015 3e kwartaal6,51
2015 4e kwartaal7,46
2016 1e kwartaal12,45
2016 2e kwartaal8,02
2016 3e kwartaal7,63
2016 4e kwartaal9,22
2017 1e kwartaal8,45
2017 2e kwartaal8,84
2017 3e kwartaal6,1
2017 4e kwartaal7,65
2018 1e kwartaal8,3
2018 2e kwartaal3,29
2018 3e kwartaal1,12
 

Al sinds het derde kwartaal van 2010 groeit het aantal passagiers op Schiphol. De groei van 1,1 procent is de kleinste sinds het eerste kwartaal van 2013.

Zomer nog nooit zo druk voor Eindhoven en Rotterdam

Ook Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport beleefden dit jaar hun drukste juli, augustus en september. Eindhoven verwerkte bijna 1,9 miljoen passagiers, 10,4 procent meer dan in het derde kwartaal van 2017. Via Rotterdam The Hague vlogen 686 duizend passagiers, 18,9 procent meer dan een jaar eerder. Op beide luchthavens stonden Malaga en Alicante in de top 3 van populairste bestemmingen. Vanaf Eindhoven vlogen daarnaast veel reizigers naar Budapest. Vanaf Rotterdam was Faro de populairste bestemming.

Top 5 bestemmingen en herkomst aangekomen en vertrokken passagiers, 3e kwartaal 2018 (x 1 000)
 Passagiers
Eindhoven Airport
Malaga80,117
Alicante77,418
Budapest77,173
Faro76,075
Valencia69,344
Rotterdam The Hague Airport
Faro54,155
Malaga51,983
Alicante47,385
Palma de Mallorca39,05
Londen city38,291

Relatief de grootste passagiersgroei voor luchthaven Maastricht

Het aantal passagiers dat vloog via Maastricht Aachen Airport nam naar verhouding het meest toe van alle Nederlandse luchthavens. Sinds mei van dit jaar is het aantal vliegbestemmingen op Maastricht flink uitgebreid. Het aantal passagiers verdubbelde van 67 duizend in het derde kwartaal van 2017 naar 135 duizend in het derde kwartaal in 2018. Dat zijn er nog steeds minder dan Schiphol op een drukke dag verwerkt.
Maastricht is een betrekkelijk kleine luchthaven. Het aandeel passagiers dat via deze luchthaven vloog, was slechts 0,6 procent van het totaal aantal reizigers op Nederlandse luchthavens. Groningen Eelde kreeg 16,8 procent meer reizigers in het derde kwartaal van 2018.

Passagiersontwikkeling Nederlandse luchthavens, 3e kwartaal 2018 (% t.o.v. derde kwartaal 2017)
 Passagiersontwikkeling
Maastricht Aachen Airport100,2
Rotterdam The Hague Airport18,9
Groningen Airport Eelde16,8
Eindhoven Airport10,4
Amsterdam Schiphol1,1

Relevante links