Professionele podia

Bedrijven en/of organisaties die een podium of podia beheren en het programma samenstellen. Het betreft professionele voorstellingen, die voor een algemeen publiek worden opgevoerd.

De Nederlandse theaters en podia worden geënquêteerd door het CBS, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Gegevens over festivals en amateurvoorstellingen zijn niet in de cijfers opgenomen.

Stadions, evenementenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen zijn niet meegenomen in de cijfers over baten en lasten, omdat het vertonen van professionele podiumkunstvoorstellingen niet tot hun hoofdactiviteit behoort. De professionele voorstellingen op deze locaties worden wel meegeteld in de cijfers over voorstellingen en bezoekersaantallen.