Registraties

Deze daklozen zijn in deze periode aangetroffen in een van de volgende drie registers:

- een binnen het CBS samengestelde lijst van personen die volgens de Basisregistratie Personen verblijven bij dag- en nachtopvangvoorzieningen voor daklozen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een lijst met opvanglocaties van de Federatie Opvang (branchevereniging voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen) en het Leger des Heils. Deze lijst is in 2016 door het CBS geüpdatet.
- WWB: een binnen het CBS beschikbare lijst met personen die in het bijstandsregister stonden als personen zonder vaste verblijfsplaats, volgens het Besluit Adreslozen binnen de Wet Werk en Bijstand.
- LADIS: een selectie van daklozen uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem.

De gegevens uit deze registers zijn gekoppeld aan de BRP met een gepseudonimiseerde afgeleide van het Burger Service Nummer (BSN), waardoor risico’s op onthulling vermeden worden en daarmee geheimhouding gewaarborgd is. Peildatum is 1 januari van het desbetreffende jaar.