Dakloosheid

In dit onderzoek wordt, net als bij de eerdere omvangschattingen, uitgegaan van feitelijk daklozen.
Deze populatie daklozen wordt als volgt gedefinieerd:
- personen die leven op straat of andere openbare ruimte, zonder vaste verblijfplaats;
- personen die kortdurend gebruik maken van de nachtopvang of laagdrempelige opvang; en
- personen zonder vaste verblijfplaats, die op niet-structurele basis bij familie of vrienden slapen en niet weten waar zij de volgende nacht zullen slapen.

Het gaat om ingezetenen van Nederland. Zij zijn op enig moment in Nederland geregistreerd (geweest) in de Basisregistratie Personen (BRP) en hebben een Burger Service Nummer (BSN). Dit betekent dat deze daklozen rechthebbend zijn in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).