Gasten op kampeerterreinen

Gasten op kampeerterreinen in Nederland met minimaal 4 toeristische standplaatsen. Vaste gasten, die langer dan 2 maanden een standplaats huren, zijn niet meegeteld in deze cijfers. De cijfers over de eerste 8 maanden van 2018 zijn voorlopig.