Inkomen

Besteedbaar inkomen van het huishouden

Het bruto-inkomen uit arbeid, eigen onderneming, vermogen, uitkeringen en ontvangen overdrachten, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies werknemersverzekeringen, premies zorgverzekeringen, en belastingheffing op inkomen en vermogen.

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden

Het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Met behulp van de OECD-equivalentieschaal worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is dan ook een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.