1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond

© ANP
In 2015/2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond, blijkt uit vragen die ze daarover hebben beantwoord. Tien jaar eerder gaf 7 procent dit nog aan. Ruim een derde van deze psychisch ongezonde jongeren heeft in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen een depressie gehad. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/b551e3b73e8647d1a97de57169ab013d]

Jongeren voelen zich over de gehele linie ongeveer even gezond als tien jaar geleden. Op de vraag 'Hoe is over het algemeen je gezondheid?' gaf 91 procent in 2015/2017 een positief antwoord. Dit is niet significant meer dan tien jaar eerder, waar dit bij de psychische gezondheid wel het geval is. 

Gerapporteerde gezondheid 12- tot 25-jarigen
 Gezond (%)Ongezond (%)
Psychisch
2015/201791,78,3
2005/200793,16,9
Algemeen
2015/201790,79,3
2005/200789,610,4

Het CBS heeft de psychische gezondheid gemeten door jongeren vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand, waaronder ‘Voelde jij je erg zenuwachtig?’ en ‘Zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?’. Daar konden ze zes antwoorden op geven, variërend van ‘nooit’ tot ‘voortdurend’. Op basis van de antwoorden kon een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond) worden berekend. Jongeren met een score onder de 60 zijn aangemerkt als psychisch ongezond.

Oudere jongeren vaker psychisch ongezond

Meisjes kampen vaker met psychische ongezondheid dan jongens, met een verschil van 11 procent tegen 6 procent. Daarnaast komt psychische ongezondheid vaker voor onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen en vaker onder jongeren met een westerse migratieachtergrond dan met een Nederlandse achtergrond. Deze verschillen in psychische gezondheid naar achtergrondkenmerken zijn vergelijkbaar met tien jaar geleden.

Gerapporteerd psychisch ongezond, 2015-2017
 Psychisch ongezond (%)
Totaal8,3
Geslacht
Man6
Vrouw10,7
Leeftijd
12 tot 18 jaar5,4
18 tot 25 jaar10,9
Achtergrond
Nederlandse achtergrond7,6
Westers11,7
Niet-westers9,9

Psychisch ongezonde jongeren ook over het algemeen ongezonder

Van de psychisch ongezonde jongeren beoordeelt 65 procent de eigen gezondheid als minder goed. Dit terwijl het leeuwendeel van de psychisch gezonde jongeren wel een goede gezondheid ervaart (93 procent). Ook dit patroon is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

Depressie meest voorkomende aandoening psychisch ongezonde jongeren

Psychisch ongezonde jongeren rapporteren meer langdurige aandoeningen dan psychisch gezonde jongeren. In 2015/2017 had ruim een derde van de psychisch ongezonde jongeren in de 12 voorafgaande maanden een depressie gehad, rapporteerden zij. Ook zeiden zij vaker dan psychisch gezonde jongeren last te hebben gehad van migraine of ernstige hoofdpijn, een allergie, duizeligheid met vallen of een rugaandoening.

Gerapporteerde aandoeningen 12- tot 25-jarigen, 2015/20171
 Psychisch ongezond (%)Psychisch gezond (%)Totaal (%)
Depressie37,42,45,3
Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn 30,513,715,1
Allergie 28,623,924,3
Duizeligheid met vallen 12,13,23,9
Rugaandoening8,72,53
1Hierbij is gekeken naar de vijf meest voorkomende aandoeningen onder psychisch ongezonde jongeren.

Voor de analyses in deze publicatie zijn drie onderzoeksjaren samengevoegd om een grotere groep jongeren te kunnen onderzoeken.

Heb jij hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.