Zelfstandige

Het gaat hier om personen die arbeid verrichten voor eigen rekening en risico

  • in een eigen bedrijf (zelfstandig ondernemer), of
  • als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).

Directeur-grootaandeelhouders en meewerkende gezinsleden zijn hier niet tot de zelfstandigen gerekend.