Onderwijsniveaus

Havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
Pro: Praktijkonderwijs
Vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vmbo-b: basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo
Vmbo-gt: gemengde en theoretische leerweg van het vmbo
Vmbo-k: kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
Vso: voortgezet speciaal onderwijs
Vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs