Buitenlandse dochteronderneming

Het gaat om bedrijven met investeringen in het buitenland, gedaan door een bedrijf in Nederland in Nederlandse handen, met het doel om een blijvend belang op te bouwen in een bedrijf in het buitenland. Daarbij is in dit onderzoek geen minimum bedrag aan investeringen of minimum aandeel in het stemrecht in het buitenlandse bedrijf gehanteerd. Als een Nederlands bedrijf een meerderheidsbelang in een buitenlands bedrijf heeft dan is dit een dochteronderneming (filiaal). In dit onderzoek is onbekend of handel met een land waar de Nederlandse moeder een deelneming bezit betrekking heeft op ‘intra-concern’-handel of niet. De handelsrelatie kan dus losstaan van de deelneming.