Carry-along trade

Ongeveer 65 procent van wat de industrie exporteert, produceert zij zelf. Dat noemen we kernexport. De resterende 35 procent bestaat uit export die niet zelf is geproduceerd. Het grootste deel van de niet-zelfgeproduceerde export betreft carry-along trade (CAT). Ofwel exportproducten die niet zelf geproduceerd zijn maar als bundel meegaan met de kernexport naar dezelfde bestemming. Er is ook nog een deel export die kerngerelateerd is, maar geen carry-along trade heet. Denk bijvoorbeeld aan de export van niet-zelfgeproduceerde shag door een tabaksfabrikant naar een ander land dan de eigen shag. Dit is zo’n 9 procent. En dan is er nog export die niet kerngerelateerd is en geen CAT. Dit is circa 7 procent van de totale industriële export.

Om de titel CAT te krijgen dient een exportstroom te voldoen aan twee aanvullende voorwaarden: de combinatie kernexport en potentiële CAT-export komt in minimaal drie verslagjaren voor en deze combinatie heeft een belang van minimaal 20 procent in de exportcombinaties van de onderzochte bedrijfstak.

3666773141315141636471596f632f704870755446413d3d