Hoofdkostwinner

De persoon in het huishouden met de belangrijkste sociaaleconomische positie. Wie binnen een huishouden de hoofdkostwinner is, is afhankelijk van het inkomen, de inkomensbron en van de samenstelling van het huishouden.