Gebouwde omgeving

De broeikasgasuitstoot door de gebouwde omgeving omvat de uitstoot door de particuliere huishoudens, de dienstverlenende bedrijven en de waterbedrijven. Het gaat hier vooral om de CO2 die vrijkomt bij het verstoken van aardgas voor ruimteverwarming.