Doorlooptijd

In verband met de lange doorlooptijd voor het invullen van een aangifte successie worden definitieve gegevens over de nalatenschappen van overledenen drie jaar na het jaar van overlijden gepubliceerd. Hoe langer gewacht wordt op de beschikbare brongegevens van de Belastingdienst, hoe meer aangiften successierecht beschikbaar zijn en hoe meer aanslagen definitief zijn vastgesteld. Definitieve gegevens over 2015 zijn samengesteld met behulp van de bronbestanden van eind 2017.