Data en methoden

Voor het huidige onderzoek naar offshoring is een steekproef getrokken van 3 156 ondernemingen uit het Nederlandse bedrijfsleven (Standaard bedrijfsindeling B t/m N + S95, exclusief K) met 50 of meer werknemers. De steekproefeenheid betrof de onderneming (de top holding in Nederland en alle daaronder vallende maatschappijen met een statutaire zetel in Nederland waar de top holding controle over heeft). Het is de eenheid die feitelijk optreedt als financiële actor. De populatie en steekproef zijn iets anders dan in eerdere onderzoeken naar offshoring in 2007 en 2012. Toen betrof het bedrijven met 100 of meer werknemers en was de steekproefeenheid de individuele bedrijfseenheid en niet de ondernemingengroep.
De data voor de 2017 enquête werd verzameld met een speciaal hiervoor ontwikkelde vragenlijst. Bedrijven konden deze vragenlijst via internet of op papier invullen. De respons bedroeg 81,6 procent. Dit is hoog voor een vrijwillige bedrijfsenquête. Een weging op SBI en grootteklasse bracht de verzamelde gegevens van steekproefniveau naar populatieniveau. Deze data werd gekoppeld aan gegevens uit het Algemene Bedrijven Register.