Inkomensongelijkheid

Voor het meten van inkomens- of vermogensongelijkheid bestaan diverse maatstaven. Hier is de ongelijkheid bepaald met behulp van de Gini-coëfficiënt. De waarde van de Gini-coëfficiënt ligt tussen 0 en 1, waarbij 0 correspondeert met totale gelijkheid (ieder huishouden heeft hetzelfde inkomen) en 1 met totale ongelijkheid (één huishouden bezit al het inkomen).