Onderwijsniveau

Het hoogst behaald onderwijsniveau opgesplitst naar laag, middelbaar en hoog onderwijs. Het betreft het niveau van mensen van 25 jaar en ouder.
- Laag: Het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1)
- Middelbaar: De bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
- Hoog: Onderwijs op het niveau van hbo of wo