Overgewicht

De meest gebruikte maatstaf voor overgewicht is de body mass index (BMI), gedefinieerd als het gewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lengte. Bij een BMI van 25 of hoger is sprake van overgewicht, bij een BMI van 30 of hoger van ernstig overgewicht (obesitas). Voor kinderen zijn deze grenzen leeftijdsafhankelijk en wordt het hebben van overgewicht afgeleid vanaf 2-jarige leeftijd.