Veilig en gezond werken

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt veilig en gezond werken gemeten met vijf vragen:
- Op mijn werk krijgen medewerkers informatie over hoe veilig en gezond te werken.
- Op mijn werk houdt men zich aan de regels over veilig en gezond werken.
- Mijn leidinggevende(n) doet er alles aan om onveilig en ongezond werk te voorkomen.
- Ik spreek collega’s er op aan als ze onveilig of ongezond werken.
- Ik krijg het te horen wanneer ik zelf onveilig of ongezond werk.
Vragen worden beantwoord op een schaal van 1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee eens). Bij een schaalgemiddelde van 3,5 of hoger wordt gesproken van veel aandacht voor veilig en gezond werken. Bij een schaalgemiddelde lager dan 3,5 wordt gesproken van minder aandacht.