Gespecialiseerde glasgroentenbedrijven

Glastuinbouwbedrijven van het bedrijfstype glasgroentenbedrijven. De indeling van bedrijven in bedrijfstypen vindt plaats op basis van het zwaartepunt van de productie. Een bedrijf behoort tot een bepaald bedrijfstype als twee derde of meer van de totale standaardopbrengst (SO) van het bedrijf afkomstig is van tot dat bedrijfstype behorende landbouwactiviteiten.