Veiligheidsgerelateerde studie

De veiligheidsgerelateerde studies zijn geselecteerd uit de lijst van opleidingen zoals gehanteerd binnen het middelbaar beroepsonderwijs (CREBO-codes) en het hoger onderwijs (CROHO-codes) en voor zover bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Politieacademie en de Koninklijke Militaire Academie behoren hier niet toe.
Terug naar artikel