Voornaamste inkomensbron

De voornaamste inkomensbron, ook wel sociaaleconomische categorie, van een persoon is vastgesteld op basis van inkomensbronnen en het volgen van onderwijs.

Bij het bepalen van de sociaaleconomische categorie wordt groter gewicht toegekend aan inkomen uit eigen onderneming, omdat het resultaat uit onderneming laag of zelfs negatief kan zijn, ofschoon de persoon hiervoor vele uren per week actief is. Ook aan inschrijving in voltijdonderwijs is bij de vaststelling van de sociaaleconomische categorie prioriteit toegekend. Personen zijn in deze gevallen alleen getypeerd als zelfstandig ondernemer respectievelijk scholier/student, indien geen substantiële inkomsten uit andere bronnen bij de persoon aanwezig waren.

Werknemer en zelfstandige

Persoon waarvoor het inkomen uit arbeid of inkomen als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.

Uitkeringsontvanger

Persoon waarvoor een uitkering inkomensverzekering wegens werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitkering sociale voorziening de voornaamste inkomensbron is.

Pensioenontvanger

Persoon waarvoor een uitkering inkomensverzekering wegens pensioen de voornaamste inkomensbron is.

(School)kind of student

Persoon die onderwijs volgt.

Overige (zonder inkomen)

Persoon zonder eigen inkomen of met uitsluitend inkomen uit vermogen, huursubsidie of huurtoeslag, of kinderbijslag.