Beslissingen door Openbaar Ministerie

Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officieel geschrift dat iemand oproept om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met de vervolging van een strafbaar feit.

Oproepen ter terechtzitting n.a.v. verzet

Het aantal beslissingen genomen door het OM waarbij de verdachte wordt opgeroepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie dan het OM.

Onvoorwaardelijk sepot

Een onvoorwaardelijk sepot is een beslissing van het OM waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit op grond van het algemeen belang.

Voorwaardelijk beleidssepot

Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte aan één of meer voorwaarden voldoet, zoals het uitvoeren van een Halt-straf of het vergoeden van de schade.

Transactie

Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt.

Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar staat.