Dertien vormen van overlast

De respondenten is voor 13 vormen van overlast gevraagd of deze weleens voorkomen in de eigen buurt. Zo ja, dan is vervolgens gevraagd in welke mate men hier zelf overlast van ervaart: veel, een beetje of geen overlast.

Het gaat om de volgende vormen van overlast:
1. Rommel op straat;
2. Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes, of bushokjes, dat vernield is;
3. Bekladde muren of gebouwen;
4. Dierenpoep op de stoep of op straat;
5. Te hard rijden;
6. Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte;
7. Agressief gedrag in het verkeer;
8. Dronken mensen op straat;
9. Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops;
10. Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars;
11. Overlast door buurtbewoners;
12. Mensen die op straat worden lastiggevallen;
13. Rondhangende jongeren.

Fysieke verloedering omvat de volgende vormen van overlast:
1. Rommel op straat;
2. Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes, of bushokjes, dat vernield is;
3. Bekladde muren of gebouwen;
4. Dierenpoep op de stoep of op straat.

Sociale overlast omvat de volgende vormen van overlast:
1. Dronken mensen op straat;
2. Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops;
3. Mensen die op straat worden lastiggevallen;
4. Rondhangende jongeren.

Verkeersoverlast omvat de volgende vormen van overlast:
1. Te hard rijden;
2. Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte;
3. Agressief gedrag in het verkeer.

Overige overlast omvat de volgende vormen van overlast:
1. Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars;
2. Overlast door buurtbewoners.