Bouwgoederen

De goederenuitsplitsing beschreven in dit bericht is gebaseerd op de eerste digit van de NSTR goederensoorten. Deze indeling is gebaseerd op de 'Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée'. Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.
.
Het gaat om de volgende indeling:

0  Landbouwproducten en levende dieren
1  Andere voedingsproducten
2  Vaste minerale brandstoffen
3  Aardoliën en aardolieproducten
4  Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
5  Ijzer, staal en non-ferrometalen
6  Ruwe mineralen en –fabricaten; bouwmaterialen
7  Meststoffen
8  Chemische producten
9  Voertuigen, machines en overige goederen

De bouwgoederen (zoals zand, grind, grond, cement, stenen en overige bouwmaterialen) zijn ingedeeld in NSTR-categorie 6. Er zijn ook nog andere aan de bouwnijverheid gerelateerde goederen die niet onder de NSTR 6 vallen, zoals bijvoorbeeld bitumen gebruikt in asfalt (NSTR8) of ramen, deuren en kozijnen (NSTR9).