Scholing voor het werk (werkgerelateerde cursussen)

Werkgerelateerd betekent dat een opleiding of cursus wordt gedaan in het kader van het huidige of toekomstige werk. Het CBS verstaat onder cursussen scholing buiten het formele schoolsysteem (ook wel regulier of formeel onderwijs genoemd). Onder cursussen wordt in dit verband verstaan: opleidingen, trainingen, workshops of seminars, en privélessen. Per definitie worden tot cursussen alle bovengenoemde educatieve activiteiten met een duur van korter dan 6 maanden gerekend. Daarnaast omvat de term cursussen de schriftelijke of online opleidingen op mbo en hbo niveau, inburgeringscursussen en bedrijfsopleidingen met een duur van korter dan 1 jaar.