Veranderingen suikersector

Per 30 september 2017 is het Europese suikerbietenquotum komen te vervallen, waardoor elk land in de EU onbeperkt suiker mag produceren en afzetten. De quotumregeling is afgeschaft in het kader van nieuwe stappen naar een marktgerichter gemeenschappelijk landbouwbeleid. De teelt van suikerbieten in Nederland wordt niet vrij. Er is gekozen voor een berekende areaaluitbreiding. In plaats van een quotum krijgen boeren vanaf teeltjaar 2017 leveringsbewijzen. En voor die leveringsbewijzen mag een bepaalde hoeveelheid suikerbieten geleverd worden aan de suikercoöperatie.