Misdrijven

De geregistreerde misdrijven bestaan uit de volgende misdrijfcategorieën:

Vermogensmisdrijven

 • diefstal/verduistering en inbraak
 • diefstal en inbraak met geweld
 • diefstal en inbraak zonder geweld
 • bedrog
 • valsheidsmisdrijven
 • heling
 • afpersing en afdreiging
 • overige vermogensmisdrijven

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

 • vernieling en beschadiging
 • vernieling aan auto
 • vernieling aan openbare gebouwen
 • vernieling aan middelen openbaar vervoer
 • overige vernieling en beschadiging
 • tegen de openbare orde
 • openlijk geweld tegen personen
 • openlijk geweld tegen goederen
 • huisvredebreuk
 • computervredebreuk
 • discriminatie
 • tegen openbare orde overig
 • brandstichting/ontploffing
 • tegen het openbaar gezag
 • niet opvolgen van ambtelijk bevel
 • overige misdrijven tegen het openbaar gezag

Gewelds- en seksuele misdrijven

 • mishandeling
 • bedreiging en stalking
 • bedreiging
 • stalking
 • seksuele misdrijven
 • aanranding
 • verkrachting
 • schennis der eerbaarheid
 • ontucht met minderjarige
 • overige seksuele misdrijven
 • misdrijven tegen het leven
 • overige geweldsmisdrijven

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht

Verkeersmisdrijven

 • verlaten plaats ongeval
 • rijden onder invloed
 • rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen
 • overige verkeersmisdrijven

Drugsmisdrijven

 • harddrugs
 • softdrugs
 • overige drugsmisdrijven

(Vuur)wapenmisdrijven

Misdrijven overige wetten