Kanker

Cijfers zijn van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), database Nederlandse Kankerregistratie(NKR).

Zie: http://www.cijfersoverkanker.nl