Uitrukken

Brand- of hulpverleningsincidenten waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.