Totaal incidenten

Meldingen in de meldkamer die door de brandweer-uitgiftecentralist zijn behandeld als hulpvraag of brandmelding. Hierbij worden meerdere meldingen van hetzelfde geval tot één uniek incident samengenomen.