Automatisch gemeld

Meldingen van brand gegenereerd door automatische meldinstallaties die in de meldkamer bij de brandweer-uitgiftecentralist zijn binnengekomen.